Společnost TEBA MONTÁŽE s.r.o. realizuje projekt s názvem „Úspory energie TEBA“ z programu ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA OP PIK, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008577, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rekonstrukce objektu v Polní ulici č.p.1109 v Kadani za účelem snížení jeho energetické náročnosti. Zlepšením tepelně technických vlastností obálky budovy a výplně otvorů, rekonstrukcí rozvodů elektro, osvětlení, výměníku tepla a vytápění dojde ke zprovoznění budovy v požadovaném standardu, snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.
ÚSPORY ENERGIE TEBA