Provádíme montážní, demontážní práce na strojích a zařízeních se specializací na dobývání a těžbu, zejména v uhelných povrchových dolech (kolesová rypadla, zakladače, nakladače, skládkové stroje, pásové dopravníky atd) a kamenolomech (drtiče, odhliňovače, sýpky atd). Za našeho působení jsme provedly několik rekonstrukcí velkostrojů zejména KU 300, KU 800, PVZ, DPD, SchRs, DSOH, dále provádíme kompletní rekonstrukce na těchto zařízeních: N vůz, S vůz, VS, DPD a jiné. 

 

Referenční realizace:

 KU 300 — demontáž a montáž všech převodovek, demontáž, montáž a oprava korečků, frémy kolesa, kolesa, housenicových článků, vahadel podvozku, výsuvových šroubů a matic, veškeré opravy OCK atd..  

V roce 2014/15 jsme se účastnily generální opravy KU 300, která probíhala ve VUS. 

SchRs ,KU800— Výměna kamenů turasů, otěrových plechů prstence kolesa, výměna a oprava housenicových článků, zakrytování kulové dráhy, opravy všech sýpek, opravy plášťů bicích válců, výměna a oprava stolic, korečků, roštů, oprava kruhadla atd.. 

Drtiče a úpravna uhlí — oprava sýpek, rozrážecí klapky, výměna segmentů rotorů, výroba a montáž cévkové dráhy, výměna a úprava hradítek vibračních podavačů, demontáž a oprava regulačních a válečkových stolic, atd. 

DPD — výroba a výměna středních dílů, demontáž a montáž bubnů, převodovek, napínání, stolic, atd. 

PVZ a PVP— kompletní oprava kabiny řidiče včetně výměny bezpečnostních skel, kontrola ložisek, královského čepu, výroba a montáž ochozů, kryty pohonů, atd. 

DS-OH — Výměna housenicových pásů, vahadel podvozku, girlandových válečků včetně uložení, oprava střechy, rozrážecího trámce, sýpky, demontáž, oprava a montáž rotorů drtiče, atd.